Verkostotreffeillä järjestöt ja Uudenmaan maakunnan valmistelijat kohtasivat

 Aihe: Verkosto

Kumaja-kumppanuusverkosto järjesti keskiviikkona 1.11. järjestöille ja Uudenmaan maakunnan valmistelijoille yhteisen sote-aiheisen keskusteluillan. Ilta järjestettiin yhdessä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n kanssa Tapiolassa.

Sote-uudistuksen edistymisestä kertoivat Uudenmaan maakuntaa valmistelevan Uusimaa 2019 -hankkeen osallisuusjohtajat Pirjo Marjamäki ja Leena Turpeinen. Heidän viestinsä oli, että valmistelu on vasta alkanut ja järjestöillä on aito mahdollisuus vaikuttaa muun muassa maakunnan palvelulupaukseen sekä maakuntastrategiaan.

Keskustelussa järjestöjen ja valmistelijoiden kesken löydettiin yhteisiä näkemyksiä. Kaikki illan osallistujat toivoivat hyvää yhteistyötä maakunnan ja järjestöjen välille. Tätä yhteistyötä myös Kumaja-verkosto tukee ja edesauttaa. Toimivana esimerkkinä yhteistyöstä nostettiin esiin OLKA-vertaistukitoiminta HUS:n sairaaloissa. Tämän tyyppistä yhteistyötä toivottiin myös muihin maakunnan toimintoihin.

Paljon kysymyksiä ja keskustelua

Uusmaalaiset sote-järjestöt toivat esiin myös monia kysymyksiä ja huolia, kuten pienten järjestöjen aseman palveluntuottajina. Lisäksi järjestöt tarvitsisivat tietoa siitä, mitkä tahot rahoittavat toimintaa tulevaisuudessa.

Soten valinnanvapaus herätti runsaasti keskustelua. Moni pohti, miten edes perusterve, saati monta eri diagnoosia saanut, osaisi tehdä itselleen oikean valinnan. Tietoa palvelun tuottajista ja palvelujen vaikutuksista on hyvin vähän. Lisäksi esimerkiksi matkakulujen korvaaminen tai korvaamatta jättäminen vaikuttaa siihen, mikä palveluntarjoaja pienituloisen on todellisuudessa mahdollista valita. Yhtä mieltä oltiin siitä, että valinnanvapaus ei toteudu tarkoituksenmukaisesti ilman tehokasta palveluohjausta. Jo nykyään järjestöt hoitavat paljon palveluneuvontaa, mutta yksin järjestöjen harteille sitä ei voi jättää. Samoin pelkästään verkossa toimiva palveluohjaus ei ole riittävää.

Vaikka aiheet ja kysymykset ovat vaikeita, koettiin illan keskustelu hyvänä avauksena järjestöjen ja valmisteluorganisaation yhteistyölle. Tämä keskusteluilta oli ensimmäinen Kumaja-verkoston järjestämistä verkostotreffeistä. Seuraava tilaisuus järjestetään 29.11. Helsingissä ja siellä keskitytään erityisesti vammaisten palveluihin.

Kumaja-kumppanuusverkosto

Kumaja-hankkeessa rakennetaan Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan kumppanuusverkosto. Verkostona järjestöt ovat julkisen sektorin kumppani sote- ja hyte-palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhdessä äänemme kumajaa kauas!

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.