Järjestöjen osallistumista Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeisiin työstetään

 Aihe: Sote, Uusimaa

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aluekoordinaattori Miia Ståhle käynnistivät yhteistyön järjestöjen osallisuuden tukemiseksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Uudenmaan hankkeissa. Miia Ståhle on yksi THL:n viidestä aluekoordinaattorista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Hän työskentelee Uudenmaan alueiden lisäksi Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tukien eri tavoin alueellisia toimijoita Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden valmistelussa ja toimeenpanossa.

Miian ja Kumajan välisessä tapaamisessa ideoitiin vuoden 2020 syksylle tilaisuuksia, joissa järjestöt ja alueellisten hankkeiden valmistelijat voivat työstää yhteiskehittämisen tapoja hankkeissa sekä pohtia miten järjestöjen, asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus maakunnallisessa kehittämistoiminnassa varmistetaan. Yhteisiin tapaamisiin kutsutaan alueella toimivia sote-järjestöjä sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Uudenmaan alueen hankkeiden edustajia.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta jaetaan vuonna 2020 alueille 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Uudenmaan alueet työstävät parhaillaan hakemuksia ohjelman hankkeiksi. Hakuaika päättyy maaliskuun lopussa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että Uudenmaan hanke jakautuu viiteen alueelliseen hankkeeseen ehdotetun Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti. Hakemusten aikataulu onkin Uudenmaan näkökulmasta tiukka ja moni konkreettinen kysymys ratkaistaan vasta, kun hankkeita aletaan toteuttaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset tarvitsevat myös kansalaisyhteiskunnan yhteisöjä ja järjestöjä kumppanikseen rakentamaan asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia. On selvää, että järjestöt ovat tärkeä kumppani myös Uudenmaan alueen hankkeiden toteuttamisessa. Konkreettiset tavat, joilla järjestöjen osallisuus toteutuu selviävät kuitenkin vasta, kun alueiden hankkeiden painopisteet ovat selvillä ja yhteiskehittäminen voi alkaa.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.