Ensimmäisiä tuloksia Kumajan järjestökyselystä: järjestöjen verkostoituminen ja keskinäinen yhteistyö on lisääntynyt

 Aihe: Järjestöt, Tiedotamme, Verkosto

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja toteutti toisen järjestökyselynsä kesäkuussa 2019. Kyselyssä selvitettiin uusmaalaisten järjestöjen yhteistyön ja vaikuttamisen ytäntöjä sekä muun muassa sitä, miten Kumaja on onnistunut järjestöjen yhteistyön edistämisessä Uudellamaalla. 

Ketkä vastasivat? 

Kyselyyn saatiin 182 vastausta, joista 27 ruotsinkielellä. Vastauksia saatiin kaikista Uudenmaan 26 kunnasta.  

Suurin osuus vastaajista oli sairaus- ja vammajärjestöjä (29 %), ikääntyneiden järjestöjä (22 %) sekä mielenterveys- ja päihdejärjestöjä (14 %).  

Vastanneista järjestöistä 88 prosenttia sai avustusta toimintaansa. Suurimmat avustusten myöntäjät olivat kaupungit ja kunnat sekä STEA. Avustusmäärien välillä oli suuria erojapienimmät avustukset olivat 200 euroa ja suurimmat viisi miljoonaa euroa.  

Missä Kumaja on onnistunut? 

Järjestöjen mielestä Kumaja on edistänyt järjestöjen toimintaa jonkin verran tai paljon seuraavilla osa-alueilla: 

  • Järjestöjen verkostoituminen (66 %) 
  • Järjestöjen keskinäinen yhteistyö (52 %) 
  • Järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet maakunta- ja sote-uudistuksessa (58 %) 
  • Ajankohtaisen tiedon välittäminen maakunta- sote-uudistuksesta järjestöille (58 %)

Järjestöjen mielestä Kumaja on onnistunut tuomaan järjestöjä ja niiden osaamista yhteen. Kumaja on pitänyt esillä järjestöjen asemaa ja tuonut niiden ään kuuluville sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.  

Kumajan toiminta on vastaajien mielestä kehittänyt järjestöjen verkostoitumista. Tieto on lisääntynyt ja yhteistyömahdollisuudet laajenneetKumajan tapahtumat ja koulutustilaisuudet ovat olleet vastaajien mielestä hyödyllisiä.  

Lisäksi Kumajan koordinointi ja sen luomat keskustelufoorumit ovat auttaneet järjestöjä niiden toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. 

Mitä pitäisi vielä kehittää? 

Toki Kumajan toiminnassa on vastaajien mielestä myös kehitettävää ja Kumajalta toivottiin jatkossa monenlaisia asioita. 

Kumajan toivottiin muun muassa tukevan alueita, joilla ei ole toimivia järjestöjen yhteisöjä.  

Lisää toivottiin myös verkostoitumistapahtumia ja koulutuksia sekä ajankohtaistietoa soteuudistuksesta  

Kumajalta odotetaan järjestöjen keskinäisen yhteistyön edistämistä niin, että järjestöillä olisi vielä enemmän mahdollisuuksia suunnitella yhteistyötä ja jakaa hyviä käytäntöjä. Myös Kumajalle itselleen toivottiin lisää näkyvyyttä 

 

Näiden ensimmäisten kyselytulosten perusteella on hyvä jatkaa syksyn toimintaa.  

Koko kyselyraportti julkaistaan verkkosivuillamme sen valmistuttua. 

 

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.