Hyvinvointialueet ja Uudenmaan erillisratkaisu – hallituksen esitys sote-uudistukseksi etenee eduskuntakäsittelyyn

 Aihe: Sote, Tiedotamme

Hallitus antoi tänään esityksensä sote-uudistukseksi ja sitä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettään kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Esitykseen sisältyvän Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu olisi neljällä hyvinvointialueella ja Helsingin kaupungilla. Lisäksi erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaisi HUS-yhtymä.

Hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian uudistusta koskevien lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti heinäkuusta 2021 alkaen ja ensimmäiset aluevaalit pidettäisiin alkuvuodesta 2022. Viimeisten lakien tultua voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Kokonaisuudessaan uudistuksen toteuttaminen ja lakien voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän. Eduskunta käsittelee sote-uudistusta ja siihen lainsäädäntöä muutostarpeineen keväällä 2021.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja uudistusta koskeva lainsäädäntö etenee eduskuntaan

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.