Itäisen Uudenmaan sote-hankkeet järjestävät asiakastyöpajoja huhtikuussa

 Aihe: Sote, Tiedotamme, Uusimaa

Hyvä itäuusmaalainen järjestötoimija, Kumaja välittää pyynnöstä seuraavan kutsun:

 

ITUA yhdessä kehittämisestä -Miltä näyttävät tulevaisuuden itäisen Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut? Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Tervetuloa itäisen Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisten palveluiden virtuaaliseen yhteiskehittämistilaisuuteen. Haluamme kertoa käynnissä olevasta työskentelystä ja tavoitteista, sekä saada teiltä näkemyksiä kehittämisen tueksi.

Järjestämme kolme tilaisuutta eri teemoilla. Voit osallistua joko yhteen tai useampaan tilaisuuteen (huom. Ilmoittautuminen jokaiseen tilaisuuteen erikseen!) Tilaisuuksissa työskennellään pienryhmissä eri aiheiden parissa. Valitse sinua kiinnostava pienryhmä ilmoittautumisen yhteydessä. Liitythän työpajaan mahdollisuuksien mukaan omalta tietokoneeltasi, joka mahdollistaa interaktiivisen työskentelyn.

Kohderyhmä: itäisen Uudenmaan kuntien asukkaat, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat

Toteutustapa: Teams

 

12.4. klo 15-17 Chat ja itsearviointipalvelut sujuvoittamassa toimintaa

 • Tietoiskut hankkeiden kehittämiskärjistä:
 • Asukkaan sähköiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa, Heidi Hovisilta, suunnittelija
 • Lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden yhteiskehittäminen, Jenni Nikander, suunnittelija
 • Terveyspalvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Kati Liukko, johtava lääkäri
  • Työpajatyöskentely:

1)  Miten chat toimii osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita?

2) Itsearviointipalveluista hyötyä asiakkaalle ja työntekijälle

Ilmoittautuminen 7.2.21 klo 14.00 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/6E3E2ACA2C3AF7BD

 

19.4. klo 15-17: Etsivä lähityö matalan kynnyksen jalkautuvana palvelumuotona

 • Tietoiskut hankkeiden kehittämiskärjistä:
  • Sosiaalipalvelut saavutettavammiksi, Alexandra Blomqvist, johtava sosiaalityöntekijä
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteiskehittäminen, Meritte Nyqvist, mielenterveys ja päihdepalveluiden esimies
 • Työpajatyöskentely:

Miten jalkautuvien palveluiden avulla voidaan tukea kuntalaisia?

 1. Alle 18-vuotiaiden palvelut
 2. Aikuistenpalvelut
 3. Ikäihmisten palvelut

Ilmoittautuminen 14.4.2021 klo.14.00 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/9084C828168DB751

 

26.4. klo 15-17: Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Itä-Uudellamaalla

 • Tietoiskut hankkeiden kehittämiskärjistä:
 • Alueellinen malli asiakasneuvontaan ja ohjaukseen, Teemu Tupala projektipäällikkö
 • Vammaispalveluihin laatua itäisen Uudenmaan yhteiskehittämisellä, Irja Suhonen, projektipäällikkö
 • Työpajatyöskentely:
  • Millä palvelumuodoilla asiakasneuvontaa ja ohjausta tulisi toteuttaa?

Ilmoittautuminen 21.4.21 klo 14.00 mennessä  https://link.webropolsurveys.com/S/7EC25EC5CCA1C93F

 

ITUA – TILLVÄXT genom samarbete – Hur ser östra Nylands social- och hälsotjänster ut i framtiden? Kom med och påverka!

 

Välkommen till ett virtuellt samutvecklingsmöte för östra Nylands social- och hälsovårds klientorienterade tjänster. Vi vill gärna berätta om arbetet som pågår och målen samt höra era synpunkter till stöd för utvecklingen.

Vi arrangerar tre möten med olika teman. Du kan delta i ett eller flera möten (obs. Separat anmälan till varje möte!). I mötena arbetar vi i små grupper med olika teman. Välj den grupp du är intresserad av när du anmäler dig. Var vänlig och anslut dig om möjligt till verkstaden från din egen dator som gör interaktivt arbete möjligt.

Målgrupp: invånare, organisationer, föreningar och församlingar i östra Nylands kommuner

Genomförandesätt: Teams

 

12.4 kl. 15–17 Chatt och självutvärderingstjänster gör arbetet mer fungerande

 • Information om projektens utvecklingstoppar:
 • Invånarnas elektroniska tjänster i social- och hälsovården, Heidi Hovisilta, planerare
 • Samutveckling av barnens och familjernas servicehelhet, Jenni Nikander, planerare
 • Hälsotjänster på framtidens social- och hälsovårdscentral, Kati Liukko, chefsläkare
  • Verkstadsarbete:

1) Hur fungerar chatten inom social- och hälsovårdens tjänster?

2) Självutvärderingstjänster till nytta för klienter och anställda

Anmälan senast 7.4.21 kl 14.00  https://link.webropolsurveys.com/S/6E3E2ACA2C3AF7BD

 

19.4 kl. 15–17: Uppsökande närarbete som patrullerande serviceform med låg tröskel

 • Information om projektens utvecklingstoppar:
  • Tillgängligare socialtjänster, Alexandra Blomqvist, ledande socialarbetare
  • Samutveckling av mentalvårdstjänster och missbrukartjänster, Meritte Nyqvist, chef för mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Verkstadsarbete:

Hur kan man stödja kommuninvånarna med patrullerande tjänster?

 1. Tjänsterna för personer under 18 år
 2. Tjänsterna för vuxna
 3. Tjänsterna för äldre

Anmälan senast 14.4.2021 kl. 14.00  https://link.webropolsurveys.com/S/9084C828168DB751

 

26.4 kl. 15–17: Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Östra Nyland

 • Information om projektens utvecklingstoppar:
 • Regional modell för klientrådgivning och handledning, Teemu Tupala, projektchef
 • Kvalitet i handikappservicen i östra Nyland genom samutveckling, Irja Suhonen, projektchef
 • Verkstadsarbete:
  • Med vilka serviceformer borde klientrådgivning och handledning ges?

Anmälan senast 21.4.21 kl 14.00  https://link.webropolsurveys.com/S/7EC25EC5CCA1C93F

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.