Järjestö 2.0 -hankkeet muissa maakunnissa: tutustu toimintaan blogien kautta

 Aihe: Järjestöt

Kumaja on osa SOSTEn koordinoimaa valtakunnallista Järjestö 2.0 -hankekokonaisuutta. Hankkeet ovat avanneet toimintaansa ja jakaneet hyväksi todettuja toimintamalleja yhteisessä blogisarjassa. Tässä muutamia nostoja eri maakuntien hankkeiden blogiteksteistä.

Pohjois-Pohjanmaa: Ryhtiä kunnan järjestöyhteistyöhön käytäntöjä kirjaamalla

Kaikenlainen yhteistyö vaatii sujuakseen yhteistä keskustelua ja pelisäännöistä sopimista. Kunnan yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa ei tee tähän poikkeusta. Pohjois-Pohjanmaalla on saatu hyviä kokemuksia kuntien yhteistyökäytäntöjen kirjaamisesta yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
Linkki blogiin tässä.

Kainuu: Järjestökahvit – onnistunutta oppilaitosyhteistyötä

”Järjestöt halusivat jalkautua sinne, missä nuoretkin ovat ja järjestökahvit tarjosivat tähän oivan tilaisuuden.Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Nyt toiminta on juurrutettu osaksi Kainuun Valikkoryhmän toimintaa ja vaikka JärjestöKainuu -hanke loppuu aikanaan, niin järjestöjen yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa jatkuu.” Lue lisää JärjestöKainuu 2.0-hankkeen blogista miten järjestökahvit toimivat väylänä järjestöjen ja oppilaistosten opiskelijoiden verkostoitumiseen.
Linkki blogiin tässä.

Kymenlaakso: Järjestöt ja sote-kuntayhtymäyhteistyö Kymenlaaksossa

Maakunnallisen Järjestö 2.0 -hankkeen, Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä, alkumetreillä tunnistettiin, että Kymenlaakson kolmannen sektorin mahdollisuudet vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ovat vahvat, mutta rakenteet tulokselliseen ja vaikuttavaan yhteistyöhön ovat olleet puutteelliset. Yhteistyömalli on toiminut nyt noin vuoden ja se on selkiyttänyt kuntien, Kymsoten ja järjestöjen yhteistoimintaa.
Linkki blogiin tässä.

Etelä-Savo: Yhdistystyöpajat sote-palveluiden kehittämisfoorumeina Itä-Savon alueella

”Yhdistystyöpajat kokoavat Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin asiantuntijoita, alueen yhdistysten kokemusasiantuntijoita ja muita hyvinvointialan toimijoita yhteiskehittämisfoorumeihin. Työpajoissa on ajankohtaisia alustuksia sekä Sosterin asiantuntijoiden ja yhdistysten jäsenten ryhmätöitä. Ryhmistä nousseet kehittämistarpeet kirjataan ylös ja mahdolliset tehtävät organisoidaan eteenpäin toteutettaviksi.”
Linkki blogiin tässä.

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.