Järjestöjen sote-muutostuki on aloittanut Uudellamaalla

 Aihe: Järjestöt, Verkosto

Järjestöjen sote-muutostuki on startannut maaliskuussa. Uudenmaan järjestöasiantuntijoina ovat aloittaneet EJY ry:ssä Anu Toija ja Ilari Karhumalja. Kumaja haastatteli Toijaa ja Karhumaljaa toiminnan ensiaskelista ja järjestöjen mahdollisuuksista osallistua.

Mitkä ovat sote-muutostuen painopisteet ja tavoitteet Uudellamaalla?

Uudenmaan Järjestöjen sote-muutostuen painopisteet ja tavoitteet rakentuvat alueen sote-toimijoiden ja järjestötoimijoiden kanssa keskustellen. Sote-muutostuen painopisteitä ja toimintamuotoja työstetään lisäksi tiiviissä vuoropuhelussa SOSTEn asiantuntijoiden ja kansallisen tiimin kanssa.

Toimintasuunnitelmassa Järjestöjen sote-muutostuen toteutukselle Uudellamaalla on kuvattu kolme painopistettä, joita ovat 1) järjestöjen avustusmäärärahojen turvaaminen sote-uudistuksessa, 2) julkisen sektorin ja järjestöjen välisten yhteistyökäytäntöjen mallintaminen ja kehittäminen ja 3) järjestöjen roolin ja merkityksen esiin nostaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudellamaalla.

Meidän järjestöasiantuntijoiden tehtävänä on huolehtia alueellisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä sekä tukea sote-järjestöjen osallistumista rakenneuudistukseen ja Tulevaisuuden sote-keskusten valmisteluun ja toimeenpanoon Uudellamaalla. Tuemme yhdyspintojen kehittämistyötä maakunnissa ja Uudellamaalla toimivien valtakunnallisten liittojen ja näiden aluetyöntekijöiden osaamista ja kiinnittymistä sote-uudistukseen. Vastaamme myös Sote-muutostuen osa-alueiden alueellisesta tiedottamisesta.

Mitä aiotte tehdä ensimmäisenä?

Olemme aloittaneet työmme maaliskuun alussa tapaamalla kunkin hyvinvointialueen sote-muutosvalmistelijoita ja Uudenmaan alueen THL:n aluekoordinaattorin. Tapaamme myös järjestöverkostoja ja keräämme meille eväitä työhön. Tämän lisäksi olemme aloittaneet yhteisen suunnittelutyön sote-muutostuen valtakunnallisen hanketiimin kanssa. Lähdemme liikkeelle sillä, että luomme kokonaiskuvaa Uudenmaan alueen sote-muutostarpeista tapaamalla alueen järjestötoimijoita ja käymällä keskustelua julkisen sektorin kanssa.

Miten järjestöt voivat osallistua?

Järjestöjen sote-muutostukea tehdään yhdessä alueen järjestötoimijoiden ja järjestöverkostojen kanssa. Alueen järjestöt ovat keskeisessä roolissa Uudenmaan Sote-muutostuen painopisteiden määrittelyssä ja muutostuen toteutuksessa. Meidän järjestöasiantuntijoiden rooli Sote-muutostuessa on toimia kokoavana ja koordinoivana tahona tukien alueen järjestöjen osallistumista sote-muutostyön valmisteluun ja vaikuttamiseen. Järjestöt voivat osallistua Sote-muutostukeen osallistumalla aktiivisesti alueensa järjestöverkostojen toimintaan. Järjestöillä on tärkeä rooli viedä viestiä Sote-muutostuesta eteenpäin omiin verkostoihinsa, jotta järjestöjen ääni leviää mahdollisimman laajalle.  Olettehan yhteydessä meihin järjestöasiantuntijoihin!

Mitä toivotte uusmaalaisilta järjestöiltä?

Haluamme kuulla järjestöiltä näkemyksiä siitä, miten Järjestöjen sote-muutostuesta saataisiin paras hyöty Uudellamaalla ja minkälaisia toiveita järjestöillä on meille järjestöasiantuntijoille. Tavoitteenamme on luoda kattava kokonaiskuva Sote-muutoksen tilanteesta eri hyvinvointialueilla, jotta voimme koota alueiden toiveita yhteen ja viedä järjestöjen viestiä SOSTEen ja kuntiin sekä voimme vaikuttaa hyvinvointialueiden sote-rakenteisiin yhdessä Uudenmaan järjestöverkostojen kanssa.

 

Järjestöjen sote-muutostuki esittäytyy:

Järjestöasiantuntijat Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi ja Anu Toija anu.toija@ejy.fi

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.