Järjestökaista vie järjestöjen teemat maakuntavaaleihin

 Aihe: Järjestöt

Sote-järjestöille syksyllä 2018 (näillä näkymin) järjestettävät maakuntavaalit ovat erittäin tärkeät. Vaaleissa puhutaan ja niissä valitut päättäjät päättävät niin sote-palvelujen järjestämisestä maakunnassa kuin useista järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyvistä kysymyksistä.

Kumaja on yhdessä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeen kanssa aloittamassa syksyn maakuntavaaleihin tähtäävää vaalikampanjaa. Jo aiemmin talvella kartoitimme Innoduel-pelin avulla järjestöjen mielestä merkittävimpiä teemoja, joista näissä ensimmäisissä maakuntavaaleissa tulisi keskustella.

Eniten kannatusta saatujen teemojen pohjalta on nyt avattu vaalisivusto osoitteessa kumaja.fi/jarjestokaista.

Kevään mittaan tälle sivulle kerätään lisää tietoa ja materiaalia vaaleihin liittyen. Järjestöt saavat mielihyvin hyödyntää materiaaleja ja tavoitteita omassa vaaliviestinnässään.

Suunnittelemme jo nyt myös erilaisia vaalitapahtumia. Mikäli järjestönne haluaisi järjestää tapahtuman yhteistyössä kanssamme, ota yhteyttä kumaja@kumaja.fi.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.