Järjestöt innokkaita vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen, kertoo Kumajan kysely

 Aihe: Järjestöt

Kumaja toteutti vuodenvaihteessa 2017-2018 kyselyn uusmaalaisille sote-järjestöille. Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin yli 200 vastausta järjestöiltä. Kyselyn tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miten järjestöt voivat vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen.

Järjestöt vaikuttajina

Vastaajista jopa 69 % kokee, että heidän järjestönsä pääsee vain vähän tai ei pääse lainkaan vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen. Yksi Kumajan tärkeimmistä tavoitteista onkin edistää järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa uudistukseen.

Uusmaalaiset järjestöt ovat kiinnostuneita vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja siihen niillä on myös monia keinoja. Vastauksissa nousi esiin erilaisten verkostojen ja työryhmien merkitys vaikutustyössä sekä henkilökohtaiset suhteet päättäjiin. Järjestöjen vaikuttaminen perustuu tietoon ja kokemusasiantuntemukseen, jota tuodaan esille mm. tilastotietoa jakamalla ja hyviä ratkaisumalleja esittämällä. Erityisesti monet pienet järjestöt luottavat omaan kattojärjestöönsä vaikuttajana.

Yhteistyöllä soteen

Sote- ja maakuntauudistukseen vaikuttamisessa järjestöt kaipaavat nykyistä syvempää yhteistyötä ja kumppanuutta virkamiesvalmistelijoiden kanssa. Erilaiset verkostot nähtiin tärkeinä myös maakunnallisessa vaikuttamisessa, mikäli ne saavat kerättyä yhteen järjestökentän näkemyksiä ja kantoja. Järjestöt myös uskoivat yhdessä tehtävän vaikuttamisen olevan tehokkaampaa kuin yksittäisten järjestöjen vaikutustyö. Maakunnallisia järjestörakenteilla voisi olla vastaajien mielestä vaikutustyössä merkittävä rooli.

Kyselyyn vastanneet järjestöt nostivat erityisinä teemoina maakunnallisessa vaikuttamisessa esiin erityisesti järjestöjen tekemän terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn ja sen merkityksellisyyden tekemisen näkyväksi. Järjestöille olisi myös tärkeää, että kunnan ja maakunnan yhteistyö toimisi sujuvasti, eikä näiden väliin jäisi katvealueita.

Kyselyn tulosten analysointi on edelleen käynnissä ja muista tuloksista kerrotaan näillä sivuilla sekä Kumajan uutiskirjeessä niiden valmistuttua.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.