Järjestöt vaikuttavat: järjestölähtöisen auttamistoiminnan ja palvelutuotannon raja

 Aihe: Uusimaa

Maakunta määrittelee palvelutuotannon ja järjestölähtöisen toiminnan rajan, mikäli sote- ja maakuntauudistukset toteutuvat suunnitellulla tavalla. Järjestöt toteuttavat huomattavan määrän auttamistoimintaa, joka muistuttaa joltain osin markkinoilla tuotettuja palveluita. Myös yrityksillä saattaa olla intressi pyrkiä tuottamaan tämäntyyppistä toimintaa. Epäselvä ja epävarma tilanne voi johtaa siihen, että rahoittajat lopettavat näiden toimintojen tukemisen vain varmuuden vuoksi. Järjestöjen kokemuksen perusteella näin on jo paikoin käynyt.

Tuija Braxin tekemää selvitystyötä mukaillen järjestölähtöiselle toiminnalle voi listata esimerkiksi seuraavia piirteitä:

  1. toiminta on järjestön autonomiasta lähtevää
  2. toiminnassa korostuu vapaaehtoisten ja vertaistukijoiden merkitys, mutta toiminta on suunnitelmallista ja ammattimaista
  3. toiminta on tunnistettava osaksi hyte-hoitopolkua tai verkostoa, mutta ei julkisen sektorin ydintoimintaa tai valinnanvapauden piiriin kuuluvaa
  4. toimintaan on nivottu sisään aie saattaa osallistuja intensiivisemmän toiminnan piiristä järjestötoiminnan jatkamiseen harrastuksena ja/tai elämäntapamuutoksen tukena

Joukko järjestöjä on kokoontunut yhteen Suomen mielenterveysseuran aloitteesta ja tehnyt yhteistä vaikuttamistyötä.  Nyt järjestöjen ryhmää on laajennettu ja Kumaja toimii ryhmän koordinaattorina. Joulukuussa järjestölähtöisen auttamistoiminnan tilannetta esiteltiin Uusimaa2019-hankkeen muutosjohtajille ja muille valmistelijoille.

Nyt ryhmä on työstämässä vaatimuslistaa Uudenmaan maakunnan valmisteluun, jonka avulla halutaan varmistaa, että järjestöt ovat mukana prosessissa, jossa rajanveto markkinoiden ja järjestölähtöisen auttamistoiminnan välillä tehdään. Samalla pyritään määrittämään Braxin selvitystä ja järjestöjen esimerkkien avulla, mitä järjestölähtöinen auttamistoiminta palvelutuotannon rajapinnassa on.

Ryhmän tuotoksen ensimmäisen version on tarkoitus olla valmis maaliskuun alussa. Tämän jälkeen siihen toivotaan kommentteja järjestökentältä. Mikäli sinulla tai järjestölläsi on kommentteja tai lisäkysymyksiä aiheesta jo nyt, ota yhteyttä: elisa.lipponen@kumaja.fi, 044 734 3120.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.