Kumaja kylässä: Apuomena ry

 Aihe: Kumaja kylässä

Kumaja oli kylässä Apuomena ry:ssä, jonka tiloissa Kumajan toimisto on Lohjalla sijainnut. Haastateltavina olivat toiminnanjohtaja Ulla-Riitta Vikstedt ja Kansalaistoiminnan keskuksen vastaava Ulla Korhonen. Korhonen ja Vikstedt ovat kuvassa vasemmalle, lisäksi turvallista joulua toivottavat Punakanelin keittiömestari Saija Vestovuo ja Kansalaistoiminnan keskuksen koordinaattori Mika Lillman.

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa

Apuomena on kaikkia lohjalaisia palveleva järjestöjen yhteisö, jossa on 59 jäsenjärjestöä. Toiminnan prioriteettina on järjestöjen tukeminen eri tavoin (tilat, palvelut ja työllistämispalvelut) ja keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, välittäminen ja tasa-arvo. Apuomena tukee lohjalaisten arkea ja hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä sekä edesauttaa lohjalaisten järjestöjen ja yksityisten ihmisten toimintaa ja näiden keskinäistä yhteistyötä.

Apuomenan perustoimintaa ovat STEAn Ak-rahoituksella toimivat Kansalaistoiminnan keskus ja Laurentius-lähimmäispalvelu sekä Ely-keskuksen työllistämishanke Taidoilla töihin 2, joiden tavoitteina on tukea yhdistysten toimintaa sekä helpottaa ikäihmisten yksinäisyyttä ja auttaa työllistymisessä. Toimintamuotoina ovat ohjaus ja koulutukset, apu viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä, digineuvonta, vapaaehtoistoiminta, seniorikahvilat sekä OLKA-toiminta. Järjestöjen toimintaa tukemalla vahvistetaan samalla järjestöjen asemaa ja yksittäisten ihmisten osallisuuden mahdollisuuksia ja hyvinvointia. Apuomenan tiloja voi vuokrata tapahtumiin ja järjestöille on tarjolla muitakin palveluja. Tilassa toimii päivittäin lounasravintola Punakaneli.

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Yhteistyö alkaa tarpeen määrittelyllä ja yhteisen todellisuuden hahmottamisella, niin että tärkeintä on yhteisen tarpeen tunnistaminen. Yhteistyön tulee myös hyödyttää molempia osapuolia. Järjestöjen kannattaa tehdä yhteistyötä, koska resurssien yhteiskäyttö on järkevää. Yhdessä ollaan enemmän ja pystytään jakamaan asioita, järjestöillä on yleensä rajalliset henkilö- ja rahoitusresurssit, jolloin yhteistyöllä saavutetaan enemmän. Yhteinen tekeminen mahdollistaa myös uuden oppimisen.

Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää sote-uudistuksen valmisteluun?

Järjestöjen merkitystä ei saa unohtaa sote-uudistuksen valmistelussa. Vaarana voi olla, että niiden osuutta ei osata arvottaa samalla tavalla kuin entisten kuntien osalta ja rahoitukseen liittyy paljon kysymysmerkkejä ja huolta sen jakautumisesta. Järjestötoiminnan muutokset on huomioitava, muun muassa se, että moni sote-järjestö toimii yhä enenevässä määrin ikääntyneiden toimijoiden varassa. Toiveena olisi myös se, että isommat organisaatiot jakaisivat resursseja myös enemmän paikalliselle tasolle. Toiminnassa on myös huomioitava toimialarajojen yli lisääntyvä toiminta, vapaaehtoistoiminnan eri vaihtoehdot ja toimintojen yleiset muutokset esimerkiksi koronan tai muun erityistilanteen johdosta.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.