Kumaja kylässä: Karjaan Ratatupa ry

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja kävi syksyisellä vierailulla Karjaan Ratatupa ry:n luona. Lisbeth ja Inga näyttivät paikkoja ja kertoivat toiminnasta.

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa

Toimintamme kulmakivi on yhdessä oleminen, vertaistuki ja vapaa-ajan mielekäs tekeminen ilman päihteitä. Olemme tarjonneet avopalveluita päivätoimintana päihdeongelmaisille ja heidän perheilleen vuodesta 1991 alkaen. Tarjoamme asioimisapua, esimerkiksi paperien ja hakemusten täyttämiseen ja viranomaisten kanssa kommunikoimiseen. Menemme tarvittaessa mukaan viranomaiskäynneille. Päihdehuoltolaki velvoittaa kunnan tarjoamaan tiettyjä palveluita, Ratatuvalta kävijä saa päiväkeskuspalveluja. 

Kävijämme voivat esittää toivomuksia siitä, millaista toimintaa tai ohjelmaa järjestämme. Ohjelmassamme on ollut maalausta, käsitöitä, korupaja, kahvilatoimintaa sekä päihteettömyyttä tukevia ryhmiä. Vierailemme myös muissa Ratatuvan kaltaisissa paikoissa. Voimme myös tukea kävijämme käyntejä hyvinvointia edistävissä tapahtumissa kuten uimahallissa, konserteissa ja elokuvissa. Jäsenyys ei ole edellytys toimintaamme osallistumiselle, vaan Ratatupaan ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Toimintaamme saa osallistua selvin päin. 

Toimimme kuntouttavana työpaikkana, teemme talkoo- ja muuttotyötä. Ratatupa tarjoaa harjoittelupaikkoja oppilaitoksille ja toimii yhdyskuntapalvelun suorituspaikkana ja tekee myös vankilatyötä. 

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Tärkeintä on saada tietää, mitä kaikkea muut tekevät ja jakaa tietoa siitä, mitä itse teemme. Meillä alueen toimijoilla on usein yhteisiä kävijöitä ja näin voimme ohjata heitä parhaiten heille sopiviin toimintoihin.   

Teemme yhteistyötä kaupungin päihdehoidon, seurakunnan ja alueen muiden toimijoiden kuten   MTY Kaipparit, Fontanan, Livsgnistan kanssa. Olemme mukana myös FinFamin Neuvottelukunta-verkostossa. 

Olemme mukana päihdetoimijoiden valtakunnallisessa PÄIVYT-verkostossa, joka pyrkii edistämään päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytyksiä sekä uusia toimintamalleja. Verkosto tuo asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi 

Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää sote-valmisteluun?

Asiakaslähtöisyyden huomioiminen on keskeistä ja samoin itsemääräämisoikeuden säilyttäminen, sekä pyrkimys vähentää eriarvoisuutta ja hoitoon pääsemisen varmistaminen ja helpottaminen. 

Kenestä haluaisitte kuulla tässä järjestösarjassa seuraavaksi? 

Karjaan Ruoka-apu 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.