Kumaja kylässä: Loviisan Järjestöt ry

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja on aiemmin käynyt vierailulla Loviisan Järjestöt ry:n vieraana Loviisassa, mutta varsinainen haastattelu toiminnasta tehtiin maaliskuussa 2020. Korona-tilanteen takia haastattelu on tehty puhelimitse. Järjestöstä kertoi Loviisan Järjestöt ry:n toiminnanjohtaja Camilla Stjernvall.

Järjestö ja toiminta pähkinänkuoressa

Loviisan Järjestöt ry on Loviisan alueella toimivien yhdistysten kattojärjestö. Sen tarkoituksena on edistää Loviisassa toimivien järjestöjen ja viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä. Järjestön tavoitteena on myös edistää kuntalaisten ja järjestöjen kohtaamisia, jolloin ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu kohenevat osallistumisen ja aktivoitumisen kautta. Järjestöön kuuluu tällä hetkellä 14 jäsenjärjestöä ja näistä suurin osa on sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Järjestön näkyvimpänä toimintona on Kumppanuustalo Kulman koordinointi ja kehittäminen. Kumppanuustalo on avoinna arkisin klo 10–14, mutta tilat ovat suljettuna tällä hetkellä korona-tilanteen takia. Normaalisti yksi suosituimmista toimintamuodoista on Kulman kahvitupa perjantaisin, jolloin Kulmassa kokoonnutaan kahvittelun merkeissä ja ovi on avoinna kaikille. Kahvitupa toimii yhteisöllisyyttä lisäävänä lähialueen kohtaamispaikkana. Kumppanuustalon toimintaan sisältyy Loviisan kaupungin ja eri yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt terveys- ja hyvinvointiluennot sekä verkostoituminen ja yhteistoiminnan kehittäminen.

Loviisan Järjestöt ry on kiinteästi mukana kaupungin toiminnassa. Järjestön toiminnanjohtaja on mukana kaupungin hyvinvointityöryhmässä sekä sen alaisuudessa toimivassa osallisuustyörukkasessa, jossa kaupungin kanssa yhdessä suunnitellaan ja laaditaan Loviisan kaupungille osallisuusohjelma. Lisäksi hän osallistuu myös mm. nuorten Ohjaamon ohjausryhmään ja kotouttamistyöryhmään. Loviisan edellinen perusturvapäällikkö painotti kaupungin johtoryhmässä yhdistysten tärkeyttä hyvinvoinnin edistäjinä ja tämän takia Loviisan järjestöt ry onkin tasavertaisena jäsenenä mukana muiden jäsenten kanssa ideoimassa ja kehittämässä toimintaa myös muissa, kuin järjestöihin liittyvissä kysymyksissä.

Mikä on tärkein asia järjestöjen välisessä yhteistyössä?

Tärkein asia on luottamus, koska ilman luottamusta ei ole mahdollisuutta onnistua, vaikka yhteistyökumppaneilla olisi yhteiset tavoitteet. Yhteisten tavoitteiden lisäksi tärkeää on se, että yhteistyö toimii luonnostaan, jokaisen osapuolen vapaasta tahdosta ja osapuolet ovat sitoutuneita yhteistyöhön.

Pienellä paikkakunnalla samat ihmiset toimivat yleensä useassa eri yhdistyksessä. Tämä voi aiheuttaa resurssipulaa, joten järjestöjen resurssien yhteiskäyttö olisi tärkeää yhteistyön tehostamiseksi. Tämän lisäksi järjestöissä uusien asioiden oppiminen ja jakaminen ovat tärkeitä hyvässä yhteistyössä.

Loviisassa järjestöjen välinen yhteistyö on kasvanut vuosien varrella, tämä ei ole tapahtunut hetkessä, vaan se on vaatinut paljon työtä. Loviisan Järjestöt ry:n tekemän kyselyn mukaan yhteistyön tekeminen on kuitenkin yhä kiinnostavampaa ja sitä toivotaan tehtävän entistä enemmän.

Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää sote-uudistuksen valmisteluun?  

Valmistelun osalta olisi tärkeää, että järjestöt otettaisiin mukaan koko suunnitteluprosessiin. Järjestöjen jo aiemmin tekemää työtä ja osaamista pitäisi hyödyntää paremmin ja valmistelun aikataulusta ja etenemisestä tulisi tiedottaa aktiivisemmin. Sekava tilanne aiheuttaa epätietoisuutta ja vaikeuttaa järjestöjen toimintaa, varsinkin kun konkreettinen tieto valmistelun etenemisestä ja sen vaikutuksista puuttuu.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että järjestöjen toimintaympäristö on erilainen maaseudulla ja kaupungissa. Suuria eroja on pelkästään liikkumisessa ja palvelujen saatavuudessa, sekä digitaidoissa. Näiden lisäksi olisi huomioitava myös erityisesti kaksikielisyys, monikielisyys ja viittomakieli.

Kenet haluatte haastaa seuraavaksi juttusarjaan?

Porvoon Yhdistyskeskus ry:n

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.