Kumaja kylässä: Naistenkartano ry

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja kävi tutustumassa Naistenkartanon toimintaan, jota meille esitteli toiminnanjohtaja Annina Laaksonen (kuvassa). Naistenkartanolla ei nimestään huolimatta ole kartanoa, vaan toimitilat löytyvät Helsingissä Kalliolan Setlementtitalolta ja Tampereella Kumppanuustalo Arttelista. 

JÄRJESTÖ JA SEN TOIMINTA PÄHKINÄNKUORESSA? 

Toiminnan ytimessä on naisten elämänhallinnan tukeminen vertaistuen avulla. Keskeisin toiminnan muoto on opintopiirimäinen, naiserityinen ja ammatillisesti tuettu NOVAT-vertaisryhmätoiminta. Ryhmiä käynnistyy alkuvuodesta ja syksyisin, minkä lisäksi tarjolla on NOVAT-verkkokurssi, joka on kestoltaan hieman kasvokkaisia ryhmiä lyhyempi. Yhdistys järjestää myös yleisöluentoja Helsingissä ja Tampereella, ja puhujina toimivat vierailevat asiantuntijat. Luentojen aiheet valikoituvat naisten omista toiveista. Tällaisia aiheita tänä keväänä ovat mm. rohkeus, sisu, puolensa pitäminen ja häpeä.  

Aiheet voisivat kiinnostaa laajastikin. Naistenkartanon toiminta, mukaan lukien yleisöluennot, on kuitenkin tarkoitettu naisille, jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on antaa iloa, voimaa ja tilaa elää ainutlaatuisena omaa elämäänsä.   

MIKÄ ON TÄRKEIN ASIA JÄRJESTÖJEN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ? 

Järjestöissä on hyvin erilaista erityisosaamista ja olisikin tärkeä, että järjestöt ohjaisivat ihmisiä enenevässä määrin sinne, missä henkilölle on tarjolla haasteisiinsa sopivin apu tarjolla. Tässä kohtaa korostuu se, että järjestöt tuntevat toistensa toiminnan riittävän hyvin.  

MINKÄLAISIA TERVEISIÄ HALUATTE LÄHETTÄÄ SOTE-VALMISTELUUN? 

Tällä hetkellä monella ihmisellä on liian monta askelta ennen kuin hän tulee kohdatuksi palveluissa. Tällä hetkellä on vaarana, että tehdään liian geneeristä palvelua, eikä mennä ihminen vaan rakenteet edellä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi myös hyödyntää paremmin kunkin järjestön erityisosaamisalueita ja taata toimintaedellytykset vaikuttavalle toiminnalle ja rohkeasti resurssoida riittävän kattavaa ennalta ehkäisevää työtä.  

KENET HALUAISITTE HAASTAA MUKAAN? 

Nicehearts ry:n upeasta toiminnasta olisi hienoa kuulla tarkemmin 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.