Kumaja kylässä: Propellipäät

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja tapasi 25.2.2020 pidettävän Uudenmaan sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumin puhujaa Milla Mäkistä. Milla Mäkinen toimii muutosmuotoilupäällikkönä Kukunorin Propellipäät hankkeessa.

TOIMINTANNE PÄHKINÄNKUORESSA?

Kukunori ry on kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto. Työskentelen Propellipäät tiimissä, jossa edistämme kokeilukulttuuria ja tiedolla johtamista sosiaali- ja terveysjärjestökentällä. Oma työni on ennen kaikkea kokeilujen fasilitoinnissa ja muutoksen muotoiluissa. Teemme työtä Kukunorin jäsenjärjestöjen kanssa. Kokeilujen ideointi lähtee aina sen kirkastamisesta, mikä on se muutos, jota haluamme kokeilulla edistää. Jos vaikka halutaan lisää ihmisiä toimintaan, niin mihin muutokseen se kontribuoisi eli miten se esim. lisäisi hyvinvointia?

Varsinkin järjestössä muutostyön on oltava olla ihmis-, ei organisaatiolähtöistä. Kaikki muutokseen tarvittavat ihmiset on otettava mukaan sekä sen muutoksen, jota pyritään edistämään, määrittämiseen, että muutoksen edistämiseen liittyvien kokeilujen yhteiskehittämiseen. Ajatukset työntekijöillä, johdolla ja asiakkailla on usein hyvin erilaisia. Olennaista on kuulla ja oppia toisilta. Mikäli kokeilu ei sitten jostain syystä toteutuisikaan tai täysin onnistuisikaan, niin itse prosessi kuitenkin rakentaa osallisuuden kokemusta ja antaa työkaluja organisaatiolle kehittyä.

Tiedolla johtamisen työvälineeksi olemme julkaisemassa Pokan 28.2.2020. Pokka on ilmainen digitaalinen arviointityökalu  järjestöjen käyttöön.

MIKÄ ON TÄRKEIN ASIA JÄRJESTÖJEN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ?

Järjestöjen yhteistyössä ja yhteiskehittämisessä näen kaksi tasoa. Ensinnäkin järjestöjen välinen taso, jolla Tulevaisuusfoorumikin toimii. Tällä tasolla pohditaan, mikä on yhteinen muutos, jonka äärellä olemme järjestöinä ja sitten yhdessä kehitetään ratkaisuja, eikä yritetä yksin ratkoa jaettua haastetta.

Toinen taso taas on ihmistaso. Sote-järjestöillä tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Tulisi miettiä, miten järjestönä saamme paremmin kuuluviin niiden ihmisten äänen, joiden hyvinvointia haluamme lisätä. Ja useimmiten se alkaa siitä, että on kuunneltava heitä. Se vaatii aikaa, jos sen haluaa tehdä hyvin, sähköpostilinkki kyselyyn ei yksin riitä. Mielipiteiden esille tuominen ei ole kaikille helppoa -varsinkaan asioissa, jotka sotejärjestöjä kiinnostaa, joiltain ei ole koskaan kysytty heidän mielipidettä. Uusien ja vieraiden ajatusten jäsentäminen vaatii aikaa, mutta palkitsee lopulta.

MINKÄLAISIA TERVEISIÄ HALUATTE LÄHETTÄÄ SOTE-VALMISTELUUN?

Kokemusperäinen tieto pitäisi ottaa uudistusten tekemisen keskiöön. Pitäisi kysyä mitä palvelujen käyttäjien mielestä pitäisi tapahtua, jotta palvelu paranee. Eikä tuijottaa vain tilastoja, vaan kysyä ja kuunnella käyttäjien kokemuksia. Kokemusperäisen tiedon kerääminen on aikaa vievää ja siinä on oltava kärsivällinen. Asiakkaiden lisäksi asiakastyötä tekevien kokemuksia on tärkeä kuulla ja hyödyntää. Vain siten saadaan aidosti asiakaslähtöisiä ja hyvin toimivia palveluita.

KENET HALUATTE HAASTAA MUKAAN TÄHÄN JUTTUSARJAAN?

Taiteen Sulattamon, joka tekee erittäin mielenkiintoista työtä mielenterveystoipujien ja syrjäytymisvaarassa olevien erityisryhmien kanssa.

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.