Kumajan työ jatkuu uudessa hankkeessa

 Aihe: Järjestöt, Tiedotamme, Verkosto

Valtakunnalliselle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sote-muutostuki -hankkeelle on haettu STEAlta rahoitusta vuosiksi 2021–2023. Hankkeen tarkoitus on mahdollistaa vahvempi tuki järjestöille yhteistyöhön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kanssa. Kumaja-hankkeen nykymuotoinen toiminta päättyy vuoden 2020 lopussa Järjestö 2.0 -hankekokonaisuuden mukana. Kaksi työntekijää jää vielä maaliskuun loppuun saakka huolehtimaan loppuraportoinnista ja siltautuksesta.

Tarve järjestökentän koordinoidulle yhteistyölle ei katoa etenkään sote-uudistuksen aikana. Tämän vuoksi järjestöt perustivat 18 maakuntaa edustavan Maakunnallisen verkostojärjestöjen neuvottelukunnan keväällä 2020. Neuvottelukunta ja SOSTE päätyivät hakemaan STEAlta Järjestöjen sote-muutostuki -hanketta yhdessä. Hankkeen toimintaan haettiin yhteensä kymmenen henkilötyövuotta, joista kolme SOSTEen ja seitsemän maakuntiin. Uudenmaan osuus on kaksi henkilötyövuotta ja niitä hallinnoi hankkeen toteutuessa EJY ry tukenaan muut Uudenmaan alueen järjestöjen yhteisöt.

Järjestöjen yhteisöjen roolia vahvistetaan

”Järjestöjen yhteisöjen roolia vahvistetaan, jotta jo olemassa olevat rakenteet ja alueellinen tuntemus saa sille kuuluvan roolin”, kertoo Uuttamaata hankeneuvotteluissa edustanut EJYn toiminnanjohtaja Marja Manninen.

Järjestöjen yhteisöt ovat valmistautuneet rooliinsa myös Kumajan koordinoimissa tapaamissa. Tapaamiset luovat pohjaa tulevaisuuden moniääniselle järjestöyhteistyölle Uudenmaan alueella. Toiminta linkittyy vahvasti sote-muutostuen hankesuunnitelmaan ja tavoitteeseen tuoda järjestöjen rooli esiin ja tehdä mahdollisimman laaja-alaista yhteistyötä julkisen sektorin kanssa kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Hankkeen valmistelut etenevät, järjestöt rohkeasti mukaan

Rahoituspäätöstä odotellessa valmistelut etenevät kuitenkin vauhdilla. ”Tällä hetkellä Uudenmaan toimintasuunnitelma on työn alla ja sitä kautta toimintojen konkretisoituminen pikkuhiljaa hahmottuu. Yhteistyössä yhteisjärjestöjen kanssa tuleva työ aloitetaan, ja näin voimme hyödyntää jo tehtyä työtä, ja luodaan tulevia yhteistyökuvioita,” Manninen kertoo.

Manninen toivoo, että uusi hanke pääsee jatkamaan Kumajan työtä ja ottamaan käyttöönsä kootun tiedon.  Erityisen tärkeää on, että jo olemassa olevat verkostot jatkavat yhteistyötä. Kysymykseen, miten järjestöjen tulisi nyt valmistautua muutokseen, Mannisella on selvä vastaus: ”Lähtekää rohkeasti mukaan, jotta saamme järjestöjen yhteistä näkyvyyttä ja siten voimme vaikuttaa vahvasti yhdessä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.”

Loppuvuosi Kumajassa keskitytään pääosin hyvien käytäntöjen, toimintamallien, kertyneen tiedon ja tulosten koontiin. Sen lisäksi, että tietoja tarvitaan loppuraportointiin, pyrimme siltauttamaan kaiken hyödyllisen materiaalin mahdolliseen EJYn alaiseen uuteen hankkeeseen, jotta järjestöjen yhteistyö on jatkossakin mahdollisimman sujuvaa ja vaikuttavaa.

 

Marja Manninen esitteli prosessia ja hanketta tarkemmin Kumajan Tulevaisuusfoorumissa 1.10.2020. Esityksen diat löytyvät täältä ja video esityksestä täältä.

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.