Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto

 Aihe: Sote, Tiedotamme

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämislait. Arvion mukaan lakiesityksistä saa hyvän käsityksen, mutta vaikutusarviot ovat laadultaan vaihtelevia. Lisäpohdintaa kaivattiin lakien vaikutuksista yrityksiin, julkisen talouden kokonaisuuteen sekä Uudenmaan erillisratkaisun osalta.

Arviointineuvoston mukaan Uudenmaan erillisratkaisu voi sisältää osaoptimoinnin riskin, kun sama taho ei järjestä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tehtäviä toisin kuin muualla maassa.  Yhtenä kehittämiskohteena arviointineuvosto kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota Uudenmaan erillisratkaisun seurantaan, jotta palvelujen saatavuudesta, hoitoon pääsystä ja kustannusten kehityksestä alueella saadaan käsitys.

Lisätietoja:

Lainsäädännön arviointineuvoston tiedote

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.