Loviisan vinkit kunnan ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön

 Aihe: Uusimaa, Verkosto

”Suhteet kuntaan ovat erittäin hyvät, ja yhteistyö on tiivistä”, Loviisan Järjestöjen ja Kumppanuustalo Kulman toiminnanjohtaja Camilla Stjernvall vastaa empimättä, kun häneltä kysytään, miten järjestöjen yhteistyö kunnan kanssa toimii. Samaa mieltä on Loviisan hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä ja korostaa järjestöyhteistyön tärkeyttä: ”Järjestöihmiset ovat kuntalaisia ja yhteistyö luo edelleen osallisuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta ei pärjää yksinään, tarvitaan esimerkiksi vertaistukea ja kokemusasiantuntijoita, joten on tärkeää, että myös kunta tukee järjestöjen toimintaa.”

Loviisassa kunta on keskittänyt sote-järjestöjen rahoituksen Kumppanuustalo Kulman toimintaan, jota pyörittää Loviisan Järjestöt. Järjestöt voivat käyttää Kulman tiloja erilaisiin tapahtumiin ja siellä toimii perjantaikahvila, jonka idea on saattaa ihmiset saamaan saman pöydän äären keskustelemaan. Rekisteröityjen yhdistysten lisäksi Kulmaa voivat hyödyntää myös epävirallisemmat ryhmät, joita syntyy eri teemojen ympärille.

Hyviä käytäntöjä kunnan järjestöyhteistyöhön

Stjernvall ja Heikkilä antavat vinkkejä kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön. Ensinnäkin kunnan pitää tuntea johtotasoa myöten järjestöjen tekemä työ. Loviisan tapauksessa entinen perusturvajohtaja sitoutti aktiivisuudellaan koko johtoryhmän järjestöyhteistyöhön. Tätä kautta järjestöille avautui mahdollisuus osallistua kunnan työryhmiin ja järjestöt rohkaistuvat kutsumaan kunnan edustajia tutustumaan toimintaansa.

Toiseksi Loviisassa on pyritty purkamaan turhaa byrokratiaa ja siirtymään joustavaan yhteistyöhön. Kun esimerkiksi kirjaston lukusali jouduttiin hetkeksi sulkemaan, Kulmasta löytyi nopeasti korvaavat tilat ilman raskaita päätösprosesseja. ”Tämä on sitä ketterää yhteistyötä”, Heikkilä tiivistää.

Kolmanneksi Stjernvall ja Heikkilä korostavat keskinäistä luottamusta, mikä mahdollistaa erilaisten kokeilujen toteuttamisen. ”Terveyskeskuksessa kokeiltiin mielenterveyspalveluissa koulutettujen kokemusasiantuntijoiden vertaistukitoimintaa vuonna 2017, joka ei kuitenkaan lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Sitä varmasti kokeillaan myöhemmin uudestaan”, Heikkilä kertoo ja jatkaa, että terveyskeskuksen odotusaulaan kaavaillaan vuoden 2019 alusta Olkan toimintamallia perustamalla tietonurkka, jossa pääsee tutustumaan potilasyhdistyksiin ja asiakaspäätteen kautta esimerkiksi Terveveyskylä.fi-sivustoon.

”Nyt uskalletaan myös epäonnistua ja oppia virheistä, eikä tarvitse pelätä, että toiminta ajetaan alas”, Stjernvall jatkaa.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.