Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettiin

 Aihe: Järjestöt, Sote, Verkosto

Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin, aloitteesta on perustettu maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne.

Neuvottelukunta edistää maakuntien äänen kuulumista

Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa.

Neuvottelukunta käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrkii tuottamaan sellaista tietoa, joka vastaa sidosryhmien tiedontarpeeseen.

Ajankohtaista järjestöjen toimintojen turvaaminen osana sote-uudistusta

Ajankohtaista neuvottelukunnan työssä on vaikuttaa siihen, että sote-uudistuksen muuttaessa toimintaympäristöä maakunnat eivät jää ilman järjestöyhteistyötä ja järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevaa resurssia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn rahoituksen vähentyessä vaikuttaa siltä, että maakuntien omassa hallinnassa oleva toimintaresurssi vähenee. Sote-uudistus toteutetaan maakunnissa. Järjestöjen tuottaman tuen, avun ja palveluiden organisoiminen tiiviiseen ja vaikuttavaan vuoropuheluun sote-keskusten kanssa edellyttää maakunnallista toimintaresurssia.

Maakunnilla neuvottelukunnassa yksi edustaja

Neuvottelukunnassa toimivat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.  Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa suunnittelee työvaliokunta, joka työskentelee ilman erillistä resurssia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Veli-Matti Ahtiainen Lapista, varapuheenjohtajana Marja Manninen Uudeltamaalta ja muina jäseninä Anne Astikainen Keski-Suomesta ja Milja Karjalainen Satakunnasta. Työvaliokunnan jäsenenä ja neuvottelukunnan sihteerinä toimii Elina Pajula Pohjois-Karjalasta.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.