Moninaista ja monenlaista järjestöyhteistyötä – Kumajan kuntakartoituksen raportti on julkaistu

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa

Eroja ja yhtäläisyyksiä

Kumajan vuonna 2018 kokoaman kuntakartoituksen raportti on julkaistu. Kartoitus toi selkeästi ilmi, että Uudenmaan 26 kunnalla on monenlaisia ja moninaisia tapoja tehdä yhteistyötä alueellaan toimivien järjestöjen kanssa. Kun kuntia on suurista kaupungeista muutaman tuhannen asukkaan maaseutumaisiin kuntiin, ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista, että kunnissa olisi samanlaiset käytännöt organisoida järjestöyhteistyötä.

Toki Kumajan kuntakartoituksessa nousi esiin myös kuntia yhdistäviä tekijöitä. Jo itsessään se, että kaikki kunnat tekevät jollain tapaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Toinen yhteinen tekijä ovat kuntien hyvinvointikertomukset, jotka laaditaan jokaisessa Uudenmaan kunnassa. Kartoituksessa selvitettiin, osallistuvatko järjestöt kuntien hyvinvointikertomuksen kokoamiseen.

Järjestöavustuksista Kumajan kuntakartoitus paljasti, että yhteensä niistä tulee melkoinen potti: yli 90 miljoonaa euroa. Näistä sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään yli 10 miljoonaa ja tämän summan voi olettaa päätyvän suureksi osaksi sote-järjestöille. Avustussummat kokonaisuutena ovat myös pysyneet samalla tasolla viime vuosina, eikä kunnissa ennakoitu suuria muutoksia.

Järjestöyhteistyö strategiseksi

Kuntakartoituksen kokoamisen aikana huomattiin, että tieto järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä tai järjestöille myönnettävistä avustuksista ei ollut suuressa osassa kuntia lainkaan koottu yhteen. Joissain tapauksissa tiedon saaminen oli hyvinkin vaikeaa. Kumajan kuntakartoituksen kaltaista yleiskuvaa ei Uudenmaan alueella oltu aiemmin koottu lainkaan.

Vaikka Uudellamaalla tehdään paljon hyvää ja vaikuttavaa järjestöyhteistyötä, se ei vielä näy juuri lainkaan strategiatasolla kunnissa. Kartoituksen tekemisen aikaan yhdessäkään Uudenmaan kunnassa ei ollut erillistä järjestöstrategiaa valmiina. Muutamassa kunnassa järjestöstrategiaa tai vastaavaa kuitenkin jo valmisteltiin.

Lue koko raportti

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.