Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tiivistävät yhteistyötään maakunnan tasolla

 Aihe: Järjestöt

Kumaja kokosi yhteiseen tapaamiseen Uudellamaalla toimivia päihde- ja mielenterveysjärjestöjä 7. toukokuuta. Suomen Mielenterveysseuran tiloissa järjestetyn tapaamisen tarkoituksena oli tuoda järjestöjen näkemyksiä esiin maakunnan valmisteluun ja samalla vahvistaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä Uudellamaalla. Järjestöjen kanssa keskustelemassa olivat Mikko Tamminen ja Pia Heiskari maakunnan valmistelusta.

Keskustelussa nostettiin esiin järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntämistä maakunnan päihde- ja mielenterveyspalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Järjestöillä on paljon osaamista päihde- ja mielenterveystyön eri vaiheista, erityisesti myös ennaltaehkäisevässä työstä. Järjestöt tavoittavat toimintansa kautta paljon erilaisia kohderyhmiä ja tunnistavat erilaisia tarpeita, jotka eivät vielä näy julkisissa sote-palveluissa.

Tapaamisessa keskusteltiin paljon myös järjestöjen toimintamahdollisuuksista tulevassa maakunnassa. Järjestölähtöisen auttamistyön asema ja rahoitus on suuri kysymys, joka olisi tärkeää saada ratkaistuksi. Järjestöt toivovat myös hyvää vuorovaikutusta ja ”toimivia rajapintoja” maakunnan ja järjestöjen välille.

Järjestöt kokivat yhteistyön tiivistämisen hyödylliseksi ja tärkeäksi. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tapaamisia on tarkoitus jatkaa syksyllä laajennetuin rivein. Lisäksi hyödynnetään jo valmiiksi toimivia verkostoja ja yhteistyön malleja.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.