Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma alkaa

 Aihe: Sote, Uusimaa

Antti Rinteen hallituksen sote-uudistuksessa merkittävässä roolissa on sote-rakenteiden uudistamisen lisäksi perustason palvelujen vahvistaminen. Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joiden kautta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla.

Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevissa maakunnissa.

Käytännössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Kehittämistyötä varten kunnille ja kuntayhtymille myönnetään valtionavustusta, jonka ensimmäinen rahoitushaku avataan joulukuussa 2019. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja siksi valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti. Kunkin maakunnan kunnat hakevat rahoitusta yhdessä. Kun hanke Uudellamaalla pyörähtää käyntiin vuonna 2020, on järjestöjen tärkeää olla työssä mukana. Perustason palveluita tarjoava sote-keskus kun on monelle sote-järjestölle luonteva yhteistyökumppani.

Lue lisää ohjelmasta STM:n sivuilta

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.