Tulevaisuuden sote-keskusten ohjausryhmien kuulumiset

 Aihe: Järjestöt, Sote

Kaikkien Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden ohjausryhmissä on järjestöedustus. Kumaja kysyi järjestöjen edustajilta järjestöjen kannalta keskeisimmät kuulumiset ohjausryhmistä, ja näin EJY ry:n Marja Manninen (Helsinki, Länsi-Uusimaa, Vantaa-Kerava), Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Saana Sandholm (Keski-Uusimaa) ja Loviisan Järjestöjen Camilla Stjernvall (Itä-Uusimaa) vastasivat:

Helsinki, Länsi-Uusimaa, Vantaa-Kerava

”Helsingin viimeisimmässä ohjausryhmässä oli esillä mm. järjestöjen rahoituksen turvaaminen uudistuksessa ja osallisuuden varmistaminen sekä järjestöjen kannalta erityisesti huomioitavaa on sote-järjestöjen tukiprosessit.

Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan ohjausryhmässä on myös pidetty erityisen tärkeänä järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun. Järjestöillä on tarjota asiantuntemusta kehittämistyöhön ja yhteistyö julkisen sektorin kanssa on oltava jatkuvaa ja siitä on pidettävä kiinni. Asiasta on käyty ja käydään hyvää keskustelua eri sote kehittämisryhmissä ja asia pidetään esillä kehittämistyössä. Länsi-Uudenmaan soten brändistrategia on valmistunut ja hyväksytty. Uutiskirjeet Helsingin ja Länsi-Uusimaan sote-uudistuksesta etenemisestä ovat tilattavissa, ja mukaan toivotaan asukkaita osallistumaan ja vaikuttamaan.”

Keski-Uusimaa

”Keski-Uudellamaalla hyte-allianssi etenee kahdella tasolla: joidenkin liittojen, Keusoten ja kuntien sekä paikallisten ja alueellisten järjestötoimijoiden ja Keusoten ulkoisen integraation yhteisenä työnä. Tulossa on tänä keväänä vielä palvelupolun tarkastelu eläköityvän henkilön näkökulmasta ja alkukesästä sydänpolun päivittäminen. Näihin työpajoihin voivat järjestötoimijat osallistua – jos kiinnostut, kysy Saanalta tarkempia tietoja: saana.sandholm@yhdistysverkosto.net

Hyvinvointityön kokonaisuus valmistuu vuonna 2021 monialaisessa yhteistyössä: Keusoten osallisuusohjelmassa ikäkausiin määritettyinä 2020-2025, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 ja ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.

Lisäksi ajankohtaisia sote-kuntayhtymässä osallisuuden kannalta ovat teemoittain Ehkäisevän päihdetyön (mukaanlukien riippuvuudet) suunnitelma 2021-2025, Vammaisten henkilöiden (VAMPO) hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 sekä Lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma 2021-2025.”

Itä-Uusimaa

”Itä-Uudenmaan yhdistyksille lähetettiin helmikuussa kysely osallistumishalukkuuden selvittämiseksi. Kysely tehtiin yhteistyössä hankepäällikkö Jaana Forslundin, Loviisan Järjestöjen ja Porvoon Yhdistyskeskuksen kanssa, ja se lähetettiin yhdistykselle ainakin Itä-Uudenmaan verkostojärjestöjen sekä Kumajan kautta.

Kyselyyn vastasi 56 yhdistystä. Vastausten perusteella järjestöt toivoivat pääsevänsä osalliseksi hankkeissa tehtävään kehitystyöhön niin suunnittelu kuin pilotointi ja testausvaiheessa. Mieluiten osallistuttaisiin työryhmien kokouksiin, mutta myös kyselyt ja virtuaaliset työpajat saivat tasaisesti kannatusta.

Huhtikuussa järjestettiin kolme työpajaa kuntalaisille sekä yhdistysten ja järjestöjen edustajille. Nämä olivat:

  • 12.4. Chat- ja itsearviointipalvelut sujuvoittamassa toimintaa
  • 19.4. Etsivä lähityö matalan kynnyksen jalkautuvana palvelumuotona
  • 26.4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Itä-Uudellamaalla

On myös tarkoitus, että kyselyn vastausten perusteella järjestetään työryhmäkohtaiset tilaisuudet, joihin kutsutaan kyselyyn vastanneiden yhdistysten edustajat. Näissä tilaisuuksissa voidaan suunnitella tarkemmin eri teemojen ympärille sopivaa yhteistyötä.”

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.