Uudenmaan järjestöjen yhteistyöelin aloittaa toimintansa

 Aihe: Uusimaa

Valmistelutyön tueksi kootaan myös laajempi joukko asiantuntijoita 

Uudenmaan maakuntaa valmisteleva Uusimaa2019 on asettanut maakunnan ja järjestöjen yhteistyöelimen. Järjestöedustajat on nimetty Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan esityksestä.  

Yhteistyöelimen työnimenä on järjestöjen kehittäjäryhmä, joka kuvastaa ryhmän tavoitetta kehittää toimivia malleja järjestöjen ja maakunnan yhteistyöhön tulevassa Uudenmaan maakunnassa. 

 

”Järjestöt ovat merkittäviä kumppaneita aloittavalle maakunnalle. Uuden kehittäjäryhmän myötä voimme jo valmisteluvaiheessa yhdessä järjestöjen kanssa kehittää toimivat mallit yhteistyöhön”, kuvailee Timo Aronkytö, Uudenmaan sote-muutosjohtaja.

“Nyt asetettu yhteistyöelin vauhdittaa kehitystyötä. Maakuntavalmistelu jatkaa jo hyvin alkanutta vuoropuhelua kaikkien järjestöjen kanssa”, lupaa muutosjohtaja Markus Sovala.

 

Hakuaika järjestöjen yhteistyöelimen kehittäjäjäseneksi päättyi sunnuntaina 16.9.2018. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 91, joista kahdeksan ruotsinkielisiä.  

Hakemusten perusteella Kumaja teki ehdotuksen järjestöedustajista yhteistyöelimen jäseniksi. Kumajan esityksessä kokoonpanoksi huomioitiin ensisijaisesti hakijoiden asiantuntemus ja kyky kehitystyöhön. Samalla pyrittiin siihen, että jäseniä on eri kokoisista ja eri alan järjestöistä sekä kattavasti Uudenmaan alueelta.  

Koska hakemukset olivat hyviä ja hakijat asiantuntevia, kehittäjäryhmään päätettiin valita 22 jäsentä alun perin suunnitellun 15 sijaan. Kehittäjäryhmän jäseniksi nimettiin: 

 • Gina Forsström, Silmu ry 
 • Burhan Hamdon, Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 
 • Hannu Harri, Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri 
 • Helena Herttuainen, Suomen 4H-liitto ry 
 • Pia Hytönen, FinFami ry 
 • Ursula Immonen, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
 • Toni Keski-Liikala, Kulttuuriyhdistys Lila ry 
 • Anne Kihlman-Kitinoja, Etelä-Suomen Sydänpiiri ry 
 • Nina Korventaival, Kehitysvammatuki 57 ry 
 • Maarit Kuoppala, Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry 
 • Anna Litonius, Folkhälsan ry 
 • Mika Ryhänen, Elämänlaatu ry 
 • Johanna Sjöholm, Nicehearts ry 
 • Camilla Stjernvall, Loviisan Järjestöt ry 
 • Teija Strand, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
 • Katariina Suomu, Ensi- ja turvakotien liitto ry 
 • Satu Taiveaho, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry  
 • Anu Toija, EJY ry 
 • Marja Vuorinen, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry 
 • Eero Väisänen, Siskot ja Simot ry 
 • Pekka Vänskä, Uudenmaan Pelastusliitto ry 
 • Keijo West, Nurmijärven latu ry 

Kehittäjäryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa lokakuussa. Kehittäjäryhmän puheenjohtajana toimii Katja Syvärinen Uusimaa2019-hankkeesta. Kumaja-kumppanuusverkosto toimii ryhmän koordinoijana yhdessä Uusimaa2019:n kanssa. 

Järjestöjen asiantuntijapooli laajasti maakunnan valmistelun tueksi 

Järjestöjen yhteistyöelin, eli kehittäjäryhmä, perustettiin kumppaniksi sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheen Uusimaa2019-organisaatiolle kehittämään maakunnan ja järjestöjen välisiä yhteistyörakenteita ja toimintamuotoja. Tämän työn lisäksi valmistelussa on lukuisia muita osa-alueita, joiden valmistelussa järjestöjen asiantuntemusta tarvitaan.  

Kehittäjäryhmän tueksi ja rinnalle päätettiinkin kutsua koolle laaja järjestöjen asiantuntijapooli. Asiantuntijapoolin tavoitteena on tukea järjestöjen kehittäjäryhmää sekä auttaa maakunnan valmistelijoita saamaan järjestöjen näkökulmia erilaisiin asiakokonaisuuksiin ja kysymyksiin yhtenäisellä ja helpolla tavalla. 

”Tällainen joukko asiantuntijoita on meille valtava voimavara. Valmistelussa on hyvin monia asiakokonaisuuksia, joihin kaipaamme järjestöiltä näkemyksiä. Sote- ja hyte-toiminnan lisäksi esimerkiksi turvallisuuskysymykset ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -toiminnassa maakunnalla ja järjestöillä on yhteistyön paikkoja”iloitsee Katja Syvärinen, osallisuuden ja järjestöyhteistyön projektipäällikkö. 

 Alkuvaiheessa kutsu olla mukana järjestöjen asiantuntijapoolissa lähetetään kaikille järjestöjen yhteistyöelimeen hakeneille. Aloitustapaaminen asiantuntijapoolille järjestetään marraskuussa. Kun asiantuntijapoolin työskentelytavat ja esimerkiksi sähköiset alustat ovat valmiita, asiantuntijapooliin voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat järjestötoimijat. 

 

Lisätietoja: 

Katja Syvärinen 

Projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, Uusimaa2019 

katja.syvarinen@uusimaa2019.fi, 050 463 7673 

 

Jaana Pirhonen 

Hankepäällikkö, Kumaja 

jaana.pirhonen@kumaja.fi, 044 734 3056 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.