Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet pohtivat yhdessä järjestöjen osallisuutta

 Aihe: Järjestöt, Tiedotamme, Uusimaa

Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden organisoituminen on edennyt loppusuoralle. Kumaja tapasi kaikkien viiden hankkeen vastuuhenkilöitä sekä hankeohjelman Etelä-Suomen aluekoordinaattori Miia Ståhlen. Kumajan etukäteen antamien kysymysten pohjalta luotiin tilannekuva siitä, minkälaisia suunnitelmia Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan ja Helsingin sote-keskus -hankkeilla on järjestöjen osallisuudesta hankkeissaan.

Yhteistä pyörää yhdessä tuunaten

Yhteistä kaikille hankkeille on se, ettei niissä yritetä keksiä pyörää uudestaan vaan Vantaa-Keravan sanoin ” pyörä tuunataan kaikille sopivaksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeissa levitetään ja kehitetään jo hyväksi havaittuja toimintamalleja kuten esimerkiksi Keski-Uudenmaan järjestöjä ja asukkaita osallistavat ilmiöpajat. Hankesuunnitelmien alkaessa vähitellen konkretisoitua, hankkeissa aletaan enenevässä määrin hyödyntää myös erilaisissa hyvinvointia ja terveyttä edistävissä (hyte) -verkostoissa kuten esimerkiksi Savuton Helsinki -verkostossa tehtävää järjestöyhteistyötä.

Vaikka Uuttamaata ollaan jakamassa viideksi itsenäiseksi sote-alueeksi, tulevat näitä alueita ennakoivat sote-keskus -hankkeet tekemään paljon yhteistyötä keskenään eli yhteinen pyörä tuunataan yhdessä.

Järjestöyhteistyön rakenteet ja osallisuusohjelman mallit hahmottumassa

Vaikka hankkeilla ei vielä ole yksityiskohtaisia suunnitelmia järjestöyhteistyöstä ja -osallisuudesta, on niitä alettu hahmotella.  Järjestöyhteistyön rakenteiden ja osallisuusohjelman teossa tukeudutaan valmistelutyöhön, jota Uusimaa 2019 -organisaatio Kumajan avustuksella teki sote-uudistuksen edellisessä vaiheessa. Lisäksi pohjana ovat kuntien järjestö- ja osallisuusstrategiat ja muun muassa Keski-Uudellamaalla alueellinen hyvinvointisuunnitelma.

Uudenmaan hankkeista ainoastaan Helsinki on nimennyt kaikki jäsenet ohjausryhmäänsä. Järjestöjä siinä edustaa Jaana Pirhonen Kumajasta. Muut neljä hanketta ovat vasta nimeämässä järjestöedustajaansa mutta niissäkin ajatuksena on se, ettei järjestöjäsen ole ohjausryhmässä vain oman järjestönsä asialla vaan edustaa laajasti koko alueen sote-järjestökenttää.

Seuraava Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden tilannekatsaus kuullaan Kumajan järjestämässä Sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumissa 1.10.2020.

Tulevaisuusfoorumi 1.10.2020:  Ohjelma ja ilmoittautuminen

Lue lisää: Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeet käynnistymässä

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.