Järjestöjen kehittäjäryhmä järjestötiedon ja yhdyspintarakenteiden kimpussa

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa, Verkosto

Uudenmaan järjestöjen kehittäjäryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2019 osana Uusimaa 2019 -hanketta. Kehittäjäryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 11. helmikuuta.

Kehittäjäryhmä jatkoi joulukuussa aloitettua työtä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman parissa. Jotta alueellinen hyvinvointikertomus voi kuvata maakunnan hyvinvointia ja sen alueella tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, on siinä oltava mukana myös tietoa järjestöistä ja niiden toiminnasta. Mikä vieläkin arvokkaampaa, järjestöillä on jatkuvasti ajantasaista tietoa sen toiminnan piirissä olevien hyvinvoinnista ja sen haasteista. Ketterinä ja avoimina toimijoina järjestöt tunnistava usein ensimmäisenä heikkoja signaaleja hyvinvoinnista.

Suuri haaste nousee siitä, millä tavalla järjestöjen tuottama tieto saataisiin osaksi alueellista hyvinvointikertomusta. Kehittäjäryhmä tutustui listaan indikaattoreista, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa alueelliseen käytettäväksi hyvinvointikertomukseen tiedon keräämisessä. Kehittäjäryhmä koki, että näissä indikaattoreista moni on sellainen, että järjestöillä on niihin liittyviin ilmiöihin liittyvää tietoa. Vielä on kuitenkin vaikea nähdä, millä tavalla järjestöjen usein laadullinen tieto yhdistettäisiin näihin pitkälti numeerisiin indikaattoreihin.

Toisena aiheena kehittäjäryhmä pohti sitä, millaisia rakenteita tarvitaan, jotta järjestöjen ja maakunnan yhteistyö toimisi sujuvasti. Tunnistettiin, että maakunnan tasolla järjestöt tarvitsevat keskinäisen yhteistyörakenteen sekä järjestöjen ja maakunnan yhteisen rakenteen. Uusimaa ja sen järjestökenttä ovat niin laajoja, että maakunnan on mahdotonta kattavasti pitää yhteyttä suoraan yksittäisiin järjestöihin. Jossakin muodossa toteutettua edustuksellisuutta siis varmasti tarvitaan, mutta samaan aikaan on huolehdittava, että järjestöt pääsevät kommentoimaan käsiteltäviä asioita laajasti. Erityisen tärkeänä nähtiin, että maakunnan ja järjestöjen yhteisellä rakenteella on tulevassa maakunnassa virallinen asema osana maakunnan päätöksenteon rakenteita.

Molemmat kokoontumisen aiheista ovat suuria ja haastavia kysymyksiä, joiden käsittelyä jatketaan niin kehittäjäryhmän seuraavassa kokouksessa maaliskuussa kuin laajemmassa järjestöjen asiantuntijapoolissa. Asiantuntijapooli on avoin kaikille järjestötoimijoille ja siihen voi ilmoittautua mukaan täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/B5AD26CDE6EABD0A

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.