Kumaja kylässä: Ekenäs Sjöräddare rf

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja fick ett möjlighet att intervjua Ekenäs Sjöräddarnas styrelseordförande Andreas Hindrén i maj. Tipsen för intervjun fick vi från Röda Korset Ekenäs-Tenala. 

Hur beskriver ni er verksamheti nötskal? 

Vår verksamhet började 1965 i Ekenäs, ungdomsavdelning startade 2006 och denna stationen här  Näseudden 2015. Verksamheten är tvåspråkigOmrådet där vi jobbar i är från Pojo viken till Barösund i Ingå och från Hangö till Estlands kust i söder. Vår finansiering kommer från medlemsavgifter, sponsorering, från stad och från företags sponsorer. 

Räddningssituationer kan innehålla brandbekämpning, första hjälp, bogsering och hjälp i grundstötningar. Dessutom hjälpar vi båtar, som börjar ta in vatten. Vi samarbetar med FBK och med andra frivilliga organisationer. Beredskapssäsongen är från första maj till den 1 oktober.  

Ekenäs Sjöräddare har cirka 330 medlemmar och de flesta av dom hör till Trossen. För medlemsavgiften får dom icke akut hjälp med båten gratis. I sjönöd är Sjöräddarnas hjälp alltid gratis. 

Vad är det viktigaste i samarbet mellan organisationer eller föreningar?

Jag ser samarbetet som en stor rikedom. Vi har haft riktigt bra samarbete med andra föreningar och det har också ökat i sista tiden. Vi utbyter erfarenheter och vi har också många saker som är gemensammaVi samarbetar med Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare, besättningen med Västra Nylands räddningsverk, gränsbevakningenEkenäs Sportdykare PirayaFBK:er, olika segelföreningar och också med många företag. Det är roligt att träffa andra frivilliga och besöka också andra. 

Hurdana hälsningar vill ni skicka till social och hälsotjänsternas förberedning?

Jag har inte riktigt bekantat mig med det från sjöräddnings synvinkel, hur den skulle påverka. 

Av vilken organisation skulle ni vilja höra näst i den här Kumaja kylässä -serien?

Räddningshundarna i Raseborg eller Vapepa. 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.