Kumaja kylässä: Raseborgs Räddningshundar rf

 Aihe: Järjestöt, Kumaja kylässä

Kumaja fick tips från Sjöräddarna i Ekenäs att intervjua Raseborgs Räddningshundar. Lena Eriksson ( bilden med hunden Toraberättade för oss om räddningshundarnas och deras förares skolningdär dom fokuserar  sökning av människor. 

Hur beskiver ni er verksamhet i nötskal?

 Raseborgs Räddningshundar har vi sökning i två former: vi söker försvunna människor  (räddningshundsverksamhetoch vi söker bortsprungna hundar (sökhundsverksamhet).

I gruppen för räddningshundar skolar vi hundar och förare som vid behov skall kunna bistå myndighetervid efterspaning av försvunna människor. Inom föreningen ordnas skolning i sök (luftburen vittring), spår (markburen vittring) och doftdiskriminering. Vi tränar främst ute i skog och mark, men även i  byggnader, på industriområden och i tätorter.

För att uppnå alarmbehörighet skall hunden klara grundprov i sök och spårslutprov i sök/spårsamt ettmyndighetsprov. Föraren skall ha genomgått första hjälpkurs ochefterspaningskurs samt ha tillräcklig kunskap i användandet av karta, kompass/gps och radiotelefoner. 

I en alarmsituation har polisen kontaktat Vapepa (Frivilliga räddningstjänsten) och vi får alarmet via  Vapepa. Vi har ryggsäcken  färdigt  packad och ska vara redo att starta snabbt när det behövs. Vår hemkommun är Raseborg men vi kan alarmeras också till andra områden om det behövs. 

Vi har 30 medlemmar i Raseborgs Räddningshundar och av dem är vi c 10 aktiva hundförare   räddningshundssidan. Vi tränar 2-3 gånger i veckan. 

Vad är det viktigaste i sammanarbet mellan organisationer eller föreningar?

För oss skulle det vara viktigt att ha bra kontaktytor till våra vapepa-samarbetsorganisationer. Om det händer en stor grej ska vi kunna jobba tillsammans och då måste vi också ha övat tillsammans. Vi har för tillfället väldigt lite samarbete med de övriga organisationerna i Vapepa. Polisen är som uppdragsgivare via Vapepa vår närmaste samarbetspartner.

Hurdana hälsningar vill ni skicka till eventuell social och hälsovårdsreformen?

Det är intressant att se vad frivilligarbetets roll kommer att vara i framtidens samhälle och vilken roll det kommer att ha i det kommunala och statliga tjänsteutbudet.

Vem vill ni utmana till intrevju näst?

Lokala Vapepaorganisationen

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.