Sosiaalibarometri 2021: Sosiaali- ja terveysjohtajat arvioivat nyt eduskuntakäsittelyssä olevan sote-uudistuksen edeltäjiään paremmaksi

 Aihe: Sote, Tiedotamme

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva esitys sote-uudistukseksi saa sosiaali- ja terveys (sote) -johtajilta myönteisemmän arvion kuin aikaisemmat, vuosien 2016–2019 sote-esitykset. Tämä selviää tuoreesta Sosiaalibarometrista, johon Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE on koonnut kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä paikallistason Kelan ja TE-palvelujen johtajien näkemyksiä toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Yli puolet Sosiaalibarometri 2021:n vastaajista piti nykyisen hallituksen sote-uudistusesitystä erittäin hyvänä tai hyvänä ja vain kuusi prosenttia huonona tai erittäin huonona. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen luotettiin toteutuvan paremmin kuin aikaisemmissa sote-esityksissä, samoin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation. Uskoa sote-uudistuksen onnistumiseen tuki vastaajien näkemys siitä, että uudistusesityksessä sote-hallintoa on selkeytetty. Myös itse sote-palvelut arvioitiin asiakkaan kannalta aikaisempaa selkeämmiksi.

Sote-johtajista 37 prosenttia arvioi, että myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) onnistuu entistä paremmin. Vuoden 2019 Sosiaalibarometrissä tätä mieltä oli 27 prosenttia vastaajista ja vuonna 2017 vain 18 prosenttia. Järjestöjen ja hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden yhteistyö varmasti vahvistaa entisestään tätä myönteistä suuntausta sekä hyte-toiminnan että sote-palveluiden kehittämisessä.

Sosiaalibarometri 2021 julkaistaan viitenä verkkojulkaisuna, joista viimeinen ilmestyy 1.6.2021.

 

Lue lisää:

Sosiaalibarometri 2021

Hyvinvointialueet ja Uudenmaan erillisratkaisu – hallituksen esitys sote-uudistukseksi etenee eduskuntakäsittelyyn

Valtioneuvosto: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.