Uudenmaan kuntien järjestöavustukset lasketaan miljoonissa

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa

Jos Uudenmaan kuntien järjestöille vuodessa myöntämät avustukset laitettaisiin yhteen pottiin, olisi summa suuruusluokkaa 90 700 000 euroa.

Tässä summassa ovat mukana kaikki eri alojen järjestöavustukset liikunnasta kulttuuriin ja ympäristöjärjestöihin. Sosiaali- ja terveysalan järjestöille Uudenmaan kunnat myöntävät vuosittain noin 10 100 000 euroa.

Väkilukuun suhteutettuna kunnat tukevat järjestöjä noin 55 eurolla jokaista uusmaalaista kohti.

Näin voi päätellä Uudenmaan kuntien vastauksista Kumajan kuntakartoitukseen, joka toteutettiin pääosin syksyllä 2018. Kuntakartoitukseen vastasivat kaikki Uudenmaan 26 kuntaa.

Avustussummissa suurta vaihtelua

Uudellamaalla on kuitenkin suuria ja pieniä kuntia, myös järjestöavustusten suhteen. Absoluuttisesti eniten järjestöjä avustaa Helsinki, joka tukee järjestöjä vuosittain noin 70 000 000 eurolla. Ainoastaan Askola vastasi kartoitukseen, että se ei myönnä järjestöavustuksia. Jokaista helsinkiläistä kohden järjestöjä avustetaan 108 eurolla, kun taas muita uusmaalaisia kohden avustuksia jaetaan 21 euroa.

Tiloja toimintaan

Kumajan kuntakartoituksessa ilmoitettujen avustusten lisäksi lähes kaikki Uudenmaan kunnat tukevat järjestöjä tiloilla. Tilojen saaminen järjestöjen käyttöön ilmaiseksi tai tuettuun hintaan on todella merkittävä tuki ja tärkeä toimintaedellytys monelle uusmaalaiselle järjestölle ja yhdistykselle. Kunnilla on tiloihin liittyvään tukemiseen hyvin monenlaisia käytäntöjä, eikä tiloille ole kaikissa tapauksissa laskettu rahallista arvoa. Näin ollen ei kartoituksessa voida raportoida tiloihin liittyvän tuen kokonaissummaa.

Avustukset pysyneet ennallaan

Kumajan kuntakartoitukseen annettujen vastausten perusteella Uudenmaan kuntien myöntämissä avustussummissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina.

Kuntakartoituksessa tarkasteltiin pääsääntöisesti vuotta 2017, tosin osa kunnista käytti esimerkiksi organisaatiouudistuksen takia vuoden 2018 avustussummia. Kartoituksella haluttiin selvittää, kuinka paljon avustuksia järjestöt kunnilta saivat ennen mahdollista sote-uudistusta.

Kumajan kuntakartoituksen koko raportti julkaistaan lähiviikkoina.

Aiemmin kerroimme kuntien ja järjestöjen hyvinvointikertomuksiin liittyvästä yhteistyöstä.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.