Valtionavustustoiminnasta entistä läpinäkyvämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa – anna  palautetta kehittämisehdotuksista

 Aihe: Järjestöt, Tiedotamme

”Valtionavustustoiminnasta halutaan tehdä entistä läpinäkyvämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa yhdessä järjestöjen kanssa”, kommentoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tuoretta selvitystä rahapelitoiminnan tuotosta myönnettävistä valtionavustuksista ja niihin liittyvistä käytännöistä.  Selvityksen teki pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman perusteella valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen kehitysjaosto ja sen valmistelua johti oikeusministeriö.

Kahdeksan kehitysehdotusta valtionavustusten käytänteiden yhdenmukaistamiseksi

Selvityksen mukaan valtionapuviranomaiset voisivat kohdentaa valtionavustuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa entistä avoimemmin ja läpinäkyvämmin. Tätä varten selvityksen laatineella työryhmällä on kahdeksan ehdotusta  tuotonjakoministeriöiden eli sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi:

Ehdotus 1: Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli

Valtionavustustoiminnassa siirrytään uuteen, valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaisuutta edistävään toimintamalliin. Toimintamallissa valtionavustusten haku ja käsittely kootaan kaikille valtionapuviranomaisille yhteisiin  verkkopalveluihin Haeavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

Ehdotus 2: Valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta suunnitellaan yhdessä uudella tavalla

Uudessa toimintamallissa valtionapuviranomaiset ja järjestöt suunnittelevat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta yhdessä. Tämä edistää avustusten ennakoitavuutta ja jatkuvuutta ja auttaa ottamaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Ehdotus 3: Toimielinten tehtäviä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan

Valtionavustusten arviointiin ja valtionavustustoimintaan liittyvien neuvottelukuntien, toimikuntien ja jaostojen tehtäviä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan. Painopiste on valtionavustuspolitiikan arvioinnissa, avustustoiminnan vaikuttavuuden suunnittelussa ja yhdenmukaisten käytäntöjen kehittämisessä. Valtionapuviranomaisten ja järjestöjen välistä viestintää ja vuorovaikutusta lisätään.

Ehdotus 4: Järjestöjen taloutta koskevia valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan

Tuotonjakoministeriöt yhdenmukaistavat valtionavustuskäytäntöjään ja luovat yhteisen tavan arvioida, miten järjestön kokonaisvarallisuus vaikuttaa avustusten myöntämiseen. Yleisavustuksilla rahoitetaan järjestöjen varsinaisen toiminnan bruttokustannuksia.

Ehdotus 5: Järjestöjen toiminnan ja vastuullisuuden arvioinnin perusteita yhdenmukaistetaan

Järjestöjen säännöllisen toiminnan pääasiallinen valtionavustus on yleisavustus. Niiden perusteita arvioidaan sekä suunnitellun että toteutuneen toiminnan perusteella soveltaen yhdenmukaista toiminnan ja vastuullisuuden arviointia. Erityisavustukset myönnetään uusien toimintamallien ja -menetelmien kokeilemiseen ja kehittämiseen.

Ehdotus 6: Järjestöille voidaan myöntää kaksivuotisia yleisavustuksia

Tuotonjakoministeriöt voivat myöntää järjestöille yksi- tai kaksivuotisia yleisavustuksia harkinnanvaraisesti. Kaksivuotiset yleisavustukset rahoitetaan valtion yhden vuoden talousarviosta. Kaksivuotisten avustusten tarkoituksenmukaisuuden ja rahoituksen riittävyyden selvittämiseksi tehdään erillinen kokeilu ennen kuin kaksivuotisia yleisavustuksia aletaan hakea ja myöntää laajamittaisesti.

Ehdotus 7:  Valtionavustusten edelleen välittämisen ehdot, rajoitukset ja sopimusmallit yhdenmukaistetaan

Järjestöjen yhteishankkeita koskevien valtionavustusten edelleen välittämisen ehtoja ja rajoituksia selvitetään ja yhdenmukaistetaan. Valtionavustusten myöntämistä julkisena hallintotehtävänä ei laajenneta muille kuin viranomaisille.

Ehdotus 8: Valtionavustusten käsittely uudistetaan

Tuotonjakoministeriöt uudistavat valtionavustusten käsittelyä järjestämällä se tiimityönä. Taloustarkastuksen tehtävät yhdenmukaistetaan  ja järjestöjen taloutta ja toiminnan tuloksellisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään entistä laajemmin valtionavustusprosessien eri vaiheissa.

Yksityiskohtaiset valtionavustuskäytäntöjen kehitysehdotukset perusteluineen ja toteuttamissuunnitelmineen löytyvät täältä:

Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

Anna palautetta kehittämisehdotuksista

Ehdotukset antavat valtionapuviranomaisille uusia keinoja avustusten harkintaa ja myöntämistä sekä käytön arviointia varten. Niiden on tarkoitus myös tukea järjestöjen osallisuutta sekä edistää järjestöjen talouden ja toiminnan ennakoitavuutta.

Ehdotukset ovat nyt lausuntokierroksella. Järjestöjen toivotaan antavan lausuntonsa ehdotuksista Lausuntopalvelussa 6.8.2021 mennessä:

Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja selvityksestä ja sen kehitysehdotuksista

Erityisasiantuntija Mikko Lehtonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 516 0197, mikko.lehtonen(at)vm.fi
Yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, puh. 0295 150 348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Lue lisää
Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.